Фитнес за 0.79лв./ден и много награди!

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НОВОГОДИШНАТА ИГРА НА TopFit

 

 

Участниците трябва да се запознаят с условията на официалните правила на Играта  („Официални Правила“).

 

  1. Организатор на Играта е Топ Фит ООД, с адрес: попълни даните на фирмата тук. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на Официалните правила. Официалните такива са достъпни за целия период и продължителност  в официалния уеб сайт на Топ Фит на адрес www.topfit.bg

 

  1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им в официалния уеб сайт на Топ Фит на адрес www.topfit.bg

 

  1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

  1. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица с местоживеене в гр. София, които са регистрирани в социалната мрежа Фейсбук и са харесали страницата на TopFit на адрес www.fb.com/TopFitBulgaria

 

  1. Продължителност на Играта

Играта се организира и провежда в периода 02.12.2016 - 20.12.2016 на територията на Република България в социалната мрежа Фейсбук.

 

  1. Механизъм на Играта

 

6.1 Играта е свързана с отбелязване на присъствие на събитие във фейсбук организирано от Топ Фит

 

Стъпка 1:

Присъединете се към събитието на Топ Фит “Фитнес за 0.79лв./ден и много награди!

 

Стъпка 2:

Споделете събитието на стената на вашия профил (публично)

 

 

 

Всички спечелили от играта, ще бъдат уведомени с лично съобщение за спечелената от тях награда, а след това снимка от предаването на наградата ще бъде публикувана в официалната фейсбук страница на фитнеса и в самото събитие!

 

Получаване на наградите до: края на 2016г.

 

  1. Отговорност

 

7.1. Организаторът на  Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, невалидни регистрации, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

 

7.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда/и

 

7.3. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящata Игра.